Bij verschillende organisaties in de branches Zorg (care & cure), Overheid, Industrie en Netbeheer heb ik (interim) opdrachten en/of projecten uitgevoerd. Onderstaand worden een aantal van deze projecten benoemd. Deze lijst is niet uitputtend. Voor meer informatie of specifieke vragen over deze of andere projecten, kunt u contact opnemen.


Alliander

 • Product Owner ketenoverstijgende Elektra projecten;
 • Projectleider aarding MS ruimten;
 • Projectleider uitfaseren medegebruik Middenspanningsruimten;
 • Projectleider Preventief vervangen 10kV COQ installaties;
 • Projectleider implementatie aanbesteding Middenspanningsruimtes.
 • Projectleider implementatie aanbesteding Distributie trafo en Gebouw.

Zaans Medisch Centrum

 • Programmamanager migratie ERP onderdeel (logistiek, inkoop, financiën) Vila naar het pakket ProQuro inclusief OCR en e-facturatie;
 • (Her)inrichting van de operationele inkoop, logistieke en financiële processen;
 • Implementatie van contractbeheer (incl. staffing) en verplichtingen;
 • Inrichting gerelateerde facilitaire processen middels het FMIS systeem;
 • Product Owner ingezette applicaties: maximaliseren waarde voor de klant.

IrisZorg 

 • Programmamanager & Product Owner tactische- en operationele inkoop (applicaties);
 • Optimalisatie en her-implementatie ERP onderdeel: P2P systeem ProActive;
 • Herinrichting afdeling operationele inkoop;
 • Opstellen en vaststellen inkoopbeleid en procuratieregeling;
 • Herinrichten en aansturen afdeling tactische inkoop.

Philadelphia Zorg

 • Programmamanager ERP landschap implementatie (o.a. ProActive/Exact Financials). Migratie naar een andere bank inclusief overgang 2.000 bankpassen;
 • Materiedeskundige bij de pakketselectie van het nieuwe ERP landschap;
 • Business analist & adviseur koppelingen via een ESB: optimalisatie gegevensoverdracht;
 • Projectmanager her-implementatie Careware/Serviceware;
 • Projectmanager optimalisatie zorg administratief proces in Cura Unit4;
 • Projectmanager upgrade en aansluiting op de ESB van Lucanet;
 • Business analist Inkoop, financieel, 3D printing, diverse apps voor cliënten en/of medewerkers en de ontvlechting van een organisatieonderdeel.

Stichting Cordaan

 • Implementatie P2P pakket ProQuro;
 • Aansturen van alle werkgroepen voor inkoop, crediteuren administratie, staffing, contractmanagement en logistiek;
 • Verantwoordelijk voor de inrichting van functioneel beheer, inclusief opleidingen en aansturing externe helpdesk.

Xonar Maastricht

 • Implementatie P2P pakket ProActive (uitfaseren Exact);
 • Aansturen van operationele inkoop.

Saxenburgh Groep

 • Tactische inkooptrajecten (bouwkundig, uitbesteden schoonmaak, divers medisch & ICT);
 • Implementatie aanbestedingsplatform Negometrix;
 • Implementatie P2P pakket ProQuro;
 • Implementatie factuurscanning (Simac) en e-facturering (Simplerinvoicing)
 • Doorlichten inkoopfunctie inclusief nieuw systeem voor inkoop, logistiek en crediteurenadministratie;
 • Opstarten van een nieuwe P2P afdeling, integratie van operationele inkoop en crediteurenadministratie.

BP Duitsland

 • Contract compliancy audit op de top 3 contracten;
 • Uitwerken proces bij Kaefer, Cegelec, Xervon van order/opdrachtintake tot facturatie;
 • Audit op inrichting werkproces, het ERP systeem en de gemaakte contractafspraken.