Werkervaring

2020 – heden Alliander
Functie: Change Manager & Product Owner. Als Change Manager ben ik verantwoordelijk voor de keten overstijgende (beleids-) implementaties voor de Operatie vanuit de afdeling Strategie & Staf. Dit doen we binnen een Scaled Agile Framework (SAFe).
Tevens ben ik Product Owner van ons scrumteam van waaruit de implementaties worden uitgevoerd.
2017 – 2020 Coppa Consultancy
Functie: Manager Business Consultancy. Manager van de business unit ‘Business Consultancy’. Vanuit deze business unit worden alle werkzaamheden uitgevoerd rondom Inkoop-, Logistiek- of Financieel advies, business change vraagstukken en implementatie projecten van ERP/P2P software. Naast aansturing van het team en de verantwoordelijkheid voor het behalen van de divisie doelstellingen, voer ik zelf nog diverse complexe change projecten uit.
Klik hier voor een overzicht van de uitgevoerde projecten
2013 – 2017 Coppa Consultancy
Functie: Senior Business Consultant. Als consultant bij verschillende opdrachtgevers uitvoering van projecten waarin veelal één of meerdere van onderstaande punten een onderdeel uitmaken:
• Programmamanager of Scrummaster van diverse optimalisatie en implementatie projecten met teams van 2-50 medewerkers;
• Inrichten, optimaliseren en aansturen van processen;
• Implementeren van diverse ERP-systemen of onderdelen van een ERP systeem;
• Adviseren over verbetering van verschillende bedrijfsfuncties;
• (Her)inrichting afdelingen.
2016- 2019 PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden
(Neven)Functie: lid expertgroep e-factureren. Vanwege mijn ervaringen in implementatietrajecten van e-facturering en automatisering van de financiële processen binnen diverse organisaties, ben ik aangesloten als expert in deze expertgroep.
2008 – 2012 Tolk en Vertaal centrum Nederland
Functie: Senior planner. Planning van tolkwerkzaamheden voor een groot aantal publieke en private klanten. Procesverbetering door actieve deelname aan de werkgroep Rooster & Flexibiliteit en de werkgroep Communicatie.
2011 – 2011 Aan de Stegge Bouw en Werktuigbouw
Functie: Scriptant. Vaststellen en optimaliseren van de lopende processen op basis van de principes van Lean. Onderdeel hiervan is een advies over de samenstelling van het groot materieelpark. Daarnaast een AO/IC risico-inventarisatie uitgevoerd.
Eindcijfer: 9
2009 – 2010

 

ABN AMRO Enschede.
Functie: . De volgende interne cursussen afgerond: Cliëntacceptatie en Anti Money Laundering, Compliance, Standaard Consumptief Krediet, Wft – Consumptief Krediet en WFD (Wet Financiële Dienstverlening).

Opleidingen

2011-2013 WO Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen
Master Nederlands Recht, specialisatie: Bedrijfsrecht
Belangrijke vakken: ondernemingsrecht, arbeidsrecht, mededingingsrecht
sociaalzekerheidsrecht, insolventierecht
Scriptieonderwerp: Kwalitatieve aansprakelijkheid van ouders voor
minderjarige kinderen
Diploma: ja (maart 2013)
2007–2011 HBO Management Economie & Recht, Saxion te Enschede
Scriptieonderwerp: leanmanagement en de AO/IC
Minor: Verdiepende minor Law
Diploma: Ja (juli 2011)

Andere cursussen/papieren
Product Owner (2020)
High Impact Leadership (2017)
Professional Scrum Master I  (PSM I) (2016)
PRINCE2 (2015)
Advanced consultancy Skills (2015)
Basic consultancy Skills (2013)
Rijbewijs B (2008)

Vakkennis en kennis van systemen

Portfolio / Projecten