Bij verschillende organisaties in de branches Zorg (care & cure), Overheid, Industrie en Netbeheer heb ik (interim) opdrachten en/of projecten uitgevoerd. Onderstaand worden een aantal van deze projecten benoemd. Deze lijst is niet uitputtend. Voor meer informatie of specifieke vragen over deze of andere projecten, kunt u contact opnemen.

Provincie Noord-Brabant

   • Projectmanager volledig SAP landschap migratie naar de Cloud (private cloud, SAP RISE & eigen Azure cloud);
   • Projectmanager embedding SAP Fiori;
   • Projectmanager ITIL implementatie in SAP processen.

ProRail

   • Projectleider verbeterprogramma Purchase to Pay. Verbeteren gebruikersvriendelijkheid en aantoonbaarheid van rechtmatigheid in het Purchase to Pay proces;
   • Product owner Purchase to Pay proces in SAP S/4 HANA. Change & Release (management) werkzaamheden SAP S/4 HANA.

Organon

   • Contract Manager a.i. Facilities Management, Construction and Maintenance Contracts;
   • Implementatie en verbetering van de contract management procedures.

Alliander

   • Product Owner ketenoverstijgende Elektra projecten;
   • Projectleider aarding MS ruimten;
   • Projectleider uitfaseren medegebruik Middenspanningsruimten;
   • Projectleider Preventief vervangen 10kV COQ installaties;
   • Projectleider implementatie aanbesteding Middenspanningsruimtes.
   • Projectleider implementatie aanbesteding Distributie trafo en Gebouw.

Zaans Medisch Centrum

   • Programmamanager migratie ERP onderdeel (logistiek, inkoop, financiën) Vila naar het pakket ProQuro inclusief OCR en e-facturatie;
   • (Her)inrichting van de operationele inkoop, logistieke en financiële processen;
   • Implementatie van contractbeheer (incl. staffing) en verplichtingen;
   • Inrichting gerelateerde facilitaire processen middels het FMIS systeem;
   • Product Owner ingezette applicaties: maximaliseren waarde voor de klant.

IrisZorg 

   • Programmamanager & Product Owner tactische- en operationele inkoop (applicaties);
   • Optimalisatie en her-implementatie ERP onderdeel: P2P systeem ProActive;
   • Herinrichting afdeling operationele inkoop;
   • Opstellen en vaststellen inkoopbeleid en procuratieregeling;
   • Herinrichten en aansturen afdeling tactische inkoop.

Philadelphia Zorg

   • Programmamanager ERP landschap implementatie (o.a. ProActive/Exact Financials). Migratie naar een andere bank inclusief overgang 2.000 bankpassen;
   • Materiedeskundige bij de pakketselectie van het nieuwe ERP landschap;
   • Business analist & adviseur koppelingen via een ESB: optimalisatie gegevensoverdracht;
   • Projectmanager her-implementatie Careware/Serviceware;
   • Projectmanager optimalisatie zorg administratief proces in Cura Unit4;
   • Projectmanager upgrade en aansluiting op de ESB van Lucanet;
   • Business analist Inkoop, financieel, 3D printing, diverse apps voor cliënten en/of medewerkers en de ontvlechting van een organisatieonderdeel.

Stichting Cordaan

   • Implementatie P2P pakket ProQuro;
   • Aansturen van alle werkgroepen voor inkoop, crediteuren administratie, staffing, contractmanagement en logistiek;
   • Verantwoordelijk voor de inrichting van functioneel beheer, inclusief opleidingen en aansturing externe helpdesk.

Xonar Maastricht

   • Implementatie P2P pakket ProActive (uitfaseren Exact);
   • Aansturen van operationele inkoop.

Saxenburgh Groep

   • Tactische inkooptrajecten (bouwkundig, uitbesteden schoonmaak, divers medisch & ICT);
   • Implementatie aanbestedingsplatform Negometrix;
   • Implementatie P2P pakket ProQuro;
   • Implementatie factuurscanning (Simac) en e-facturering (Simplerinvoicing)
   • Doorlichten inkoopfunctie inclusief nieuw systeem voor inkoop, logistiek en crediteurenadministratie;
   • Opstarten van een nieuwe P2P afdeling, integratie van operationele inkoop en crediteurenadministratie.

BP Duitsland

  • Contract compliancy audit op de top 3 contracten;
  • Uitwerken proces bij Kaefer, Cegelec, Xervon van order/opdrachtintake tot facturatie;
  • Audit op inrichting werkproces, het ERP systeem en de gemaakte contractafspraken.